Skip to main content
Smartility

Stappenplan

Smartility geeft samen met specialisten inzicht in het gebruik van een schoolgebouw, een kantoor of elke andere ruimte. Hoe dat in de praktijk werkt, leggen we uit in onderstaand stappenplan.

Smartility in 6 stappen

Stap 1 | Gebouwcheck, de 0-meting
Onze oplossing begint met het beantwoorden van vragen over het gebouw. Daarmee brengen we de ‘nul-situatie’ in kaart. Dat kan voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Stap 2 | Gebouw specifiek stappenplan
De uitkomsten van Stap 1 presenteren we in een gebouwspecifiek plan. Dat vermeldt welke doelstellingen behaald moeten worden en hoe wij dat – mede aan de hand van al aanwezige en eventueel toe te voegen technieken – denken te realiseren.

Stap 3 | Het inrichten van Smartility
De doelstellingen gelden als basis voor de inrichting van Smartility. We koppelen technieken en brengen samenhang in systemen. Het gebouw voorzien we van een doordachte infrastructuur voor toepassing van hard- en software die het gebruiksgedrag monitort en analyseert.

Stap 4 | Inzicht, méér dan techniek
Dankzij de technieken uit Stap 3 geeft het gebouw vanaf dag 1 zélf gebruiksinzichten. Voortdurende optimalisatie en aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid wordt mogelijk; meer efficiency en comfort zijn het resultaat. Ook de inzichten die tijdens het bouw-, ontwikkel- en beheertraject worden opgedaan, gebruiken we om te leren.

Stap 5 | Analyse data, meten is weten
Elk gebouw is anders en gedraagt zich ook anders. Met Smartility ontwikkelen, bouwen en onderhouden we op basis van ervaringscijfers. Door in elke ruimte afzonderlijk te meten, ontdekken we de meest effectieve werkwijzen en maatregelen.

Stap 6 | Inzichten communiceren & bijsturen
Door constante analyse van data kunnen we waar nodig direct bijsturen. Dat is wel zo slim! Onze inzichten delen we in een helder jaarplan. Eigenaren en gebruikers weten dan precies hoe zij hun gebouw zo gezond en energiezuinig mogelijk kunnen gebruiken.

SMARTILITY

Toepasbaar in nieuwe én bestaande gebouwen

Regelmatig krijgen we de vraag om inspecties uit te voeren en installaties anders in te regelen. BINX Smartility specialist Edwin: ‘Vaak is er geen of slechts een beperkt beeld van de bestaande installaties. Zo wordt tegenwoordig bijvoorbeeld gevraagd het ventilatievermogen op 100% te zetten en recirculatie uit te schakelen. Men weet dan veelal niet of de benodigde componenten aanwezig zijn. In zo’n geval stellen we samen een gedegen plan op. Dat hoeft echt niet altijd complex of duur te zijn. Soms blijft het ‘gewoon’ bij een voortijdige vervanging van de filter in de luchtbehandeling en stellen we vast welke ruimten 24 uur per dag 100% ventilatie nodig hebben.”