Skip to main content
Smartility

Prestaties

Smartility faciliteert Smart Building Management. Dat zorgt voor heldere inzichten in gebruiksgedrag. Efficiënt beheer en onderhoud, effectief energiemanagement én een lagere, voorspelbaardere Total Cost of Ownership zijn het resultaat. Comfort en gebruikersplezier nemen toe. Nieuwe services zijn moeiteloos aan te sluiten op de Smartility Hub waardoor ze optimaal zijn afgestemd op de gebruikers en de ruimten.

Monitoring

Energiebesparing

Goede monitoring van energieverbruik is noodzakelijk om te zien waar besparingen mogelijk zijn. Gemiddeld realiseren we een verbruiksvermindering van maar liefst 10 tot 30%. Geregistreerde data zetten we in om concrete plannen te maken voor energiebezuiniging. Maar monitoring geeft ook inzicht in de momenten waarop de energievraag hoog is. Die informatie kan dienen om gebruikers bewuster te maken van hun handelen en hen te stimuleren zuiniger met energie om te gaan.

Smartility Hub

Smartility Hub: óók toekomstbestendig

De Smartility Hub is het digitale platform waar ons systeem op draait. Ook dát is toekomstbestendig. Dat wil zeggen: altijd klaar en geschikt om nieuwe hard- en software te koppelen. Want technische ontwikkelingen gaan snel en nemen grote stappen. Daarbij is de Smartility Hub breed compatible; we zijn nooit gebonden aan één leverancier. Altijd flexibel dus om de klant te allen tijde het beste te bieden.

Gebruikersfeedback & Inzichten

Schoonmaak

Gebruikers moeten in hun gebouw plezierig kunnen werken en verblijven. Een schone omgeving is essentieel. Vanuit de Smartility Hub voorzien we schoonmakers van de juiste gebruiksdata. Zo kunnen zij hun taken efficiënt plannen en onnodig werk voorkomen. Gebruikersfeedback passen we toe om de beleving van schone ruimten te monitoren.

Proactief beheer

De informatie die de Smartility Hub verwerkt, geeft steeds beter inzicht in het gebruik van gebouwinstallaties. Toepassing van de juiste algoritmes brengt proactief beheer continu naar een nieuw niveau.

Tijdig onderhoud – het liefst zonder overlast voor de gebruikers – is cruciaal om installaties optimaal te laten functioneren. Dankzij Smartility is vooraf helder wanneer apparatuur in storing dreigt te vallen. Maar ook maken we zichtbaar waar sprake is van overbodig cyclisch onderhoud.

Hoe passen wij dit toe?

Koppelingen met externe bronnen

Veel gebouwen en/of hun gebruikers hanteren een eigen softwarepakket. De informatie die daarin verzameld wordt, is zeer waardevol voor smart building management. De Smartility Hub verzorgt een slimme koppeling (via een ‘open standaard’ die geen grenzen kent) met álle andere software en dus met de daarin beschikbare data. Van daaruit maken we alles vervolgens inzichtelijk voor een optimaal gebouwbeheer.

Wat zeggen onze gebruikers?
SMARTILITY

Ontwikkelen, bouwen en onderhouden op basis van ervaringscijfers

Smartility helpt een gebouw ontwikkelen, bouwen en onderhouden. Dat gebeurt op basis van ervaringscijfers die het gebouw zélf genereert. Al in de (her)ontwikkelingsfase voorzien we zo’n smart building van een doordachte infrastructuur (hard- en software) die het gedrag van de gebruikers monitort en analyseert. Vanaf de eerste dag geeft het gebouw zélf gebruiksinzichten. Voortdurende optimalisatie en aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid wordt mogelijk; meer efficiency en comfort zijn het resultaat. Leerzaam zijn ook de inzichten die we tijdens het ontwikkel- en bouwtraject opdoen.

‘Heldere inzichten in gebruiksgedrag zorgen voor efficiënt beheer & onderhoud én een lagere en voorspelbaardere Total Cost of Ownership’

Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen?